Integritetspolicy

Integritetspolicy

4 februari, 2019 Uncategorized 0

Personuppgiftsansvarig

Lomma Bjärred Rotary Club (LBRC) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in. Det innebär att det är LBRC som är ansvarig för behandlingen för de olika personuppgifter som vi hanterar.

Personuppgifter som behandlas och på vilken rättslig grund vi samlar in dem

 • Medverkande på något av våra evenemang
  • Deltar du på någon av våra evenemang samlar vi in uppgifter som vi behöver för att kunna administrera som namn, mejladress samt vilket eventuellt vilket företag du representerar. Det är uppgifter du själv lämnat när du anmälde dig till evenemanget.
   • Rättslig grund: Vi samlar in dessa uppgifter för att kunna fullfölja avtalet som ingicks när du anmälde dig till vårt evenemang.
  • Vi tar även bilder på våra evenemang som vi sprider i våra kanaler för att informera om vad vi gör och hur våra evenemang går till.
   • Rättsligt grund: Den rättsliga grunden är samtycke. När du anmäler dig godkänner du vår integritetspolicy. Vill du inte längre vara med på en bild som syns i någon av våra kanaler kan du mejla info@mim.m.se med information om vilken bild du vill ta bort så tar vi bort bilden.
 • Mottagare av nyhetsbrev
  • Vi samlar in namn och mejladress för utskick som prenumerant vid kommande evenemang. Som prenumerant får du information om evenemangen.
   • Rättslig grund: Uppgifterna vi samlar in har lämnats i samtycke. Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration.
 • Besökare på webbplats
  • För att kunna förbättra och utveckla våra tjänster och den information vi lämnar om vår verksamhet samlar vi även in statistik från vår webbplats. Det handlar t.ex. om vilka sidor som besöks på webbplatsen, hur lång tid som spenderas på den, viken typ av enhet du besöker vår webbplats från och var du hittade informationen om de olika sidorna på webbplatsen.
   • Rättslig grund: Den rättsliga grunden är intresseavvägning.
 • Samarbetspartner
  • Är ditt företag samarbetspartner till LBRC samlar vi in information kring företaget: namn, kontaktperson, mejladress samt telefonnummer samt villkor för avtalet.
   • Rättslig grund: Vi samlar in dessa uppgifter för att fullfölja avtalet som vi ingår genom samarbetsavtalet.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Du kan själv välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev, någonting som sker direkt när du valt att avregistrera dig.

Din rätt att få information och rättelse av personuppgifter

Du har rätt att, vid begäran, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur vi hanterar dem. Har vi felaktiga uppgifter har du rätt att begära rättelse. Du har också rätt att begära radering av dina uppgifter, dock behöver vi spara vissa uppgifter för att uppfylla lagkrav vad gäller bokföring. Har vi en fordran på dig tar vi bort personuppgifterna när fordran är betald.

Rätt att lämna klagomål

Har du synpunkter på hanteringen av dina personuppgifter får du gärna höra av dig direkt till oss. Vill du klaga på hanteringen av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.

Du kan läsa mer om behandling av personuppgifter på Datainspektionens hemsida (länk).