Lomma hinderlopp 30 maj 2020

Lommaloppet är ett hinderlopp över drygt 3 km längs Lomma Beach med ett 20-tal olika hinder som vi tror de flesta klarar av. Det är med andra ord bäddat för en riktig familjefest längst stranden i Lomma mitt under Lommafesten i maj.

OM LOPPET – BANSTRÄCKNING

En av Rotarys mest grundläggande värderingar är att göra gott. Syftet med intäkterna från Lomma Hinderlopp är att kunna göra ännu mer. Överskottet från loppet kommer oavkortat att gå till att göra livet lite lättare och roligare för de i Lomma kommun som behöver det mest.  Loppet sträcker sig över drygt 3 km mellan piren i Lomma via Fyrkantsdammen och tillbaka till piren. På vägen finns ett 20-tal hinder med varierande svårighetsgrad.
Här kan du se bansträckningen >>

Här kommer ett stort tack till alla er sponsorer av Lomma Hinderlopp 2019.


Se bildspel från hinderloppet 2019

ANMÄLAN

Deltagaravgiften är 1 nov – 14 feb (175 kr individuell / 350 kr familj) 15 feb – 15 maj (200 kr individuell/400 kr familj) 16 maj – 30 maj (250 kr individuell/500 kr familj) Du betalar i förskott, antingen via swish eller till vårt bankgiro. När du betalat får du en bekräftelse på din anmälan. I god tid före loppet får du mer information från tävlingsledningen om utlämning av nummerlappar, uppvärmning och hålltider. Anmälan är bindande.
Anmäl dig enskilt eller i lag >> Familjeanmälan >>

Anmäl dig och din familj. Det tar bara en minut.

VÄLKOMMEN TILL LOMMA HINDERLOPP

Kl 10:00 den 30 maj går startskottet för Lomma hinderlopp 2020

Lomma-Bjärred Rotary Club i samarbete med Friskis & Svettis Lomma och Lomma Event ser till att alla, kommunbor såväl som utombys, kommer att ha möjlighet att med mer eller mindre allvar förflytta sig ca 3 km mellan piren i Lomma hamn via fyrkantsdammen tillbaks till piren – med lite hinder på vägen. En av Rotarys grundläggande funktioner att göra gott – på det internationella planet bl. a. utrotning av polio – och i närsamhället, här har vi ju redan handikapprampen på Lomma beach, och nu bygger vi vidare på förra årets succé Lomma hinderlopp. Överskottet från loppet kommer oavkortat att gå till att göra livet lite lättare och roligare för de i Lomma kommun som behöver det mest. Till exempel kan det vara till åtgärder för att öka tillgängligheten för funktionshindrade, äldre som behöver miljöombyte eller ungdomsaktiviteter. Det finns tre sätt att delta – individuellt, familjevis – max fem personer – eller lagvis – max fem personer.
HINDREN
Det finns bemanning vid varje hinder som kan stötta om hindret känns tufft
AVGIFTER
1 nov – 14 feb (175 kr individuell / 350 kr familj) 15 feb – 15 maj (200 kr individuell/400 kr familj) 16 maj – 30 maj (250 kr individuell/500 kr familj) Familj om max fem personer och lag betalar per individuell deltagare.
TILLGÄNGLIGHET
Loppet kommer att gå längs stranden och runt badparkeringsplatsen.
ANMÄLAN
Anmäl dig enskilt eller i lag >> Familjeanmälan >>

BANSTRÄCKNING

Lomma Hinderlopp är ett samarbete mellan Lomma-Bjärred Rotary Club , Friskis & Svettis Lomma och Lomma Event.

Själva loppet sträcker sig över drygt 3 km mellan piren i Lomma via Fyrkantsdammen och tillbaka till piren. På vägen finns ett 20-tal hinder med varierande svårighetsgrad. Bilden visar sträckning och hinder 2019 men årets bana blir något liknande.

Det kommer att finnas tre olika sätt att delta; individuellt, familjevis (max 5 personer) eller lagvis (max 5 personer). Läs mer under Anmälan. Lomma Hinderlopp är ett samarbete mellan Lomma-Bjärred Rotary Club , Friskis & Svettis Lomma och Lomma Event.

21 HINDER

3000 MTR

LÖPARGLÄDJE

Lomma hinderlopp har blivit en succé både för deltagare och sponsorer. Lomma hinderlopp har blivit en succé både för deltagare och sponsorer.

Vi tror på en fortsatt stor ökning av deltagare.

Vi arbetar vidare med konceptet vilket innebär ”försiktig” revision av hinder och bansträckning, mer marknadsföring och delvis nya anmälningsrutiner. Vi arbetar vidare med konceptet vilket innebär ”försiktig” revision av hinder och bansträckning, mer marknadsföring och delvis nya anmälningsrutiner. SPONSORBROSCHYR Hör av dig till Stefan Knutsson, stefanknutsson54@outlook.com, eller Stefan Berngarn, stefanberngarn59@gmail.com, om du vill vara med och bidra, eller veta mer om vad det innebär.

PLATINUM

Ni finns på plats med tält vid start- och målområdet. Presenteras stort på vår hemsida/facebook. Logga med i våra annonser och presenteras på vår sponsortavla vid start- och målgång. Ni finns på plats med tält vid start- och målområdet. Presenteras stort på vår hemsida/facebook. Logga med i våra annonser och presenteras på vår sponsortavla vid start- och målgång.  learn more

SILVER

Ni har din logga på ett av våra fem mest publikdragande hinder. Presentation på vår hem- och facebooksida och på vår sponsortavla vid start- och målgång. Ni har er logga på ett av våra fem mest publikdragande hinder. Presentation på vår hem- och facebooksida och på vår sponsortavla vid start- och målgång.  learn more

GULD

Finns på plats kring målområdet. Presenteras stort på vår hemsida/facebook. Logga med i våra annonser och presenteras på vår sponsortavla vid start- och målgång. Finns på plats kring målområdet. Presenteras stort på vår hemsida/facebook. Logga med i våra annonser och presenteras på vår sponsortavla vid start- och målgång.  learn more

BRONS

Ni har logga på några av våra övriga mindre hinder. Presentation på vår hem- och facebooksida och på vår sponsortavla vid start- och målgång.Ni har logga på några av våra övriga mindre hinder. Presentation på vår hem- och facebooksida och på vår sponsortavla vid start- och målgång.  learn more
Lomma hinderlopp finansieras främst genom sponsorer och överskottet från loppet går oavkortat till att göra livet lite lättare och roligare för de i Lomma kommun som behöver det mest.

GULDSPONSORER 2020

Vi på SkandiaMäklarna Landgren i Lomma finns här för att vara till din hjälp. Våra kvalitetsmäklare är uppvuxna här, bor fortfarande kvar och kan vårt vackra Lomma. När det är dags att byta bostad vill du säkert veta vad ditt hem är värt inför en kommande försäljning? Då ska du kontakta oss. Lorem ipsum

BRONSSPONSORER 2020

Lomma hinderlopp finansieras främst genom sponsorer och överskottet från loppet går oavkortat    till att göra livet lite lättare och roligare för de i Lomma kommun som behöver det mest.

ARRANGÖRER

Lomma hinderlopp arrangeras av

LOMMA-BJÄRRED ROTARY

Rotary är ett världsomspännande nätverk av engagerade medlemmar som sammanför människor, byter erfarenheter och vidtar åtgärder för att förbättra samhället.

FRISKIS & SVETTIS LOMMA

Friskis & Svettis Lomma finns för att ge alla som vill möjlighet att hitta sin egen lust till rörelse. Men oavsett vad du väljer är vår träning en upplevelse för både kroppen och sinnena.

LOMMA EVENT

Lomma Event skapar intressanta arrangemang, aktiviteter och mötesplatser i Lomma för att främja kulturliv, företagsamhet och föreningsliv.
SAMMANSTÄLLNING 2019 & 2020

BIDRAG FRÅN LOMMA HINDERLOPP

Överskott från Lomma Hinderlopp går oavkortat till projekt, som bidrar till att göra livet lite enklare och roligare för boende i Lomma kommun, där vi ser att behov finns. Till exempel kan det vara åtgärder för att öka tillgängligheten för funktionshindrade, äldre som behöver ombyte i vardagen, ungdomsaktiviteter eller andra projekt som skapar trygghet och glädje i vår kommun.

TRIVSELHUSET 20 000 KR

Trivselhuset är en öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa. En social träffpunkt för dem som har behov av att bryta och förhindra isolering och skapa livskvalitet. Här finns möjlighet till olika aktiviteter både enskilt och i grupp. Och där finns stöd och trygghet i vardagen. Beloppet är ett bidrag till årliga events som t.ex. sommarutflykter med bussresa och lunch för deltagarna, firande för ensamma vid påsk, midsommar och jul med mat, dekoration, överraskning tex. föreläsning alt sångmuntration. Sist men inte minst – studiebesök med buss på Österlens kryddgård.

DAGVERKSAMHET LJUNGEN  21 875 kr

Snoezelen handlar om att erbjuda sinnesstimulering i en anpassad miljö. Miljön ska inbjuda till att påverka sin omgivning, ta egna initiativ, utforska och upptäcka samt att främja kommunikation och samspel. Tanken är att skapa en trygg miljö som lockar till både aktivitet och avslappning och som ska kunna anpassas till olika behov. Vi blir hela tiden överösta av intryck från olika håll. Har man ett funktionshinder som gör det svårt att bearbeta många intryck kan det vara skönt att gå in i ett helt svart rum en stund och låta hjärnan vila från den överstimulerande miljö den normalt befinner sig i Vårt bubbelrör i Snoezel rummet har gått sönder och vi kan inte använda det så vi ansöker om att köpa in Bubbelrör Interaktivt styrenhet.

FRISKIS & SVETTIS LOMMA 14 375 KR

Bidrag till Friskis&Svettis Lommas träning för våra allra äldsta i from av ”sittgympa” på Mötesplats Bjärred Jonasgården en gång i veckan. Man tränar sig igenom kroppen, först sittande och sedan stående. Därefter dansar man och övar balans. Passet avslutas med lugn avslappning och meditation.

Friskis&Svettis, Lomma 15 000 kr
Bidrag till Friskis&Svettis Lommas för att fortsätta med gympan på Jonasgården som startades 2019.

SKOLSKEPPET 8 000 KR

Skolskeppet möter ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning kan behöva en trygg situation och en meningsfull sysselsättning före och efter skoldagens slut samt under skollov. Skolans ansvar enligt skollagen gäller till och med 30 juni det år barnet fyller 13 år. Därefter kan den enskilde/vårdnadshavaren begära insatsen korttidstillsyn enligt LSS. I uppdraget ingår att vi ska möta ungdomarna pedagogiskt och med meningsfullhet. Behov av Lego med olika utmaningar ser vii ett stort behov att fylla på vår buffert med material.

LÄS MER