Lomma hinderlopp 17 september 2022

Lommaloppet är ett hinderlopp över drygt 3 km längs Lomma Beach med ett 20-tal olika hinder som de flesta klarar av.

VI SOM GÖR DET MÖJLIGT

Ett fint samarbete mellan Lomma Bjärred Rotary Club och Friskis&Svettis i Lomma gör Lomma hinderlopp möjligt. Friskis&Svettis står för banbygge, uppvärmning och mycket mer, medan Lomma Bjärred Rotary Club hanterar anmälningar, startlistor, funktionärsadminstration m.m. Inget hade varit möjligt utan våra sponsorer som vi riktar ett stort tack till. Ni är ovärderliga som bidrar med material, annonser, priser och mycket annat.

ETT STORT TACK

Stort tack till alla er som deltog i loppet, jobbade som funktionärer, sponsorer, arrangörer m.m. Lomma Hinderlopp blev en succé med strax över 500 deltagare och även vädergudarna var med oss denna septemberlördag. Glada och trötta kom man i mål där det delades ut medaljer och buffar, bjöds på frukt och dricka. Populärt var också gratis korv till alla barn hos Lions och annat gott som våra sponsorer bjöd på. Ett dignande prisbord med många fina vinster lottades ut via startnummer och här blev det många extra glada miner.

 LOMMA HINDERLOPP 17 SEPTEMBER 2022

Liksom tidigare är sträcker sig loppet över drygt 3 km mellan piren i Lomma via Fyrkantsdammen och tillbaka till piren. På vägen finns ett 20-tal hinder med varierande svårighetsgrad.

HINDREN Det finns bemanning vid varje hinder som kan stötta om hindret känns tufft.

TILLGÄNGLIGHET Loppet kommer att gå längs stranden och runt badparkeringsplatsen.

BANSTRÄCKNING >>

Bilden visar sträckning och hinder för Lomma Hinderlopp 2019. Årets bana blir liknande men med en delvis annan sträckning och något ytterligare hinder.

VARFÖR SKALL DU ANMÄLA DIG?

ARTIKEL SYDSVENSKAN

 https://www.sydsvenskan.se/2021-09-18/nytt-rekord-nar-over-500-kralade-i–sanden

ANMÄLAN FÖR 17 SEPTEMBER 2022

Det kommer att finnas tre olika sätt att delta:

  • ENSKILD 280 kr
  • MEDLEM I LAG 280 kr
  • FAMILJ / UNGDOMSLAG 560 kr

Familj och ungdomslag om max fem personer. Övriga lag betalar individuellt per deltagare. Ungdomar under 18 år kan anmäla ett ungdomslag genom att anmäla sig som familj.

Du betalar i förskott via swish. När du fyllt i formuläret och betalat får du en bekräftelse på din anmälan. I god tid före loppet får du mer information från tävlingsledningen om utlämning av nummerlappar, uppvärmning och hålltider. Anmälan är bindande.

Enskild / laganmälan

Familjeanmälan

ANMÄLAN UNGDOMSLAG

Här hittar du foton från loppet 2021. Hoppas att ni fått minnesvärda och roliga minnen!

VÄLKOMMEN TILL LOMMA HINDERLOPP

Lomma hinderlopp 17 september 2022

Lomma-Bjärred Rotary Club i samarbete med Friskis & Svettis Lomma ser till att alla, kommunbor såväl som utombys, kommer att ha möjlighet att med mer eller mindre allvar förflytta sig ca 3 km mellan piren i Lomma hamn via fyrkantsdammen tillbaks till piren – med lite hinder på vägen.

En av Rotarys grundläggande funktioner att göra gott – på det internationella planet bl. a. utrotning av polio – och i närsamhället, här har vi ju redan handikapprampen på Lomma beach, och nu bygger vi vidare på förra årets succé Lomma hinderlopp.

Överskottet från loppet kommer oavkortat att gå till att göra livet lite lättare och roligare för de i Lomma kommun som behöver det mest. Till exempel kan det vara till åtgärder för att öka tillgängligheten för funktionshindrade, äldre som behöver miljöombyte eller ungdomsaktiviteter. Det finns tre sätt att delta – individuellt, familjevis – max fem personer – eller lagvis – max fem personer.

HINDREN

Det finns bemanning vid varje hinder som kan stötta om hindret känns tufft

AVGIFTER
280 kr individuell, 560 kr familj och ungdomslag

Familj och ungdomslag om max fem personer. Övriga lag betalar individuellt per deltagare. Ungdomar under 18 år kan anmäla ett ungdomslag genom att anmäla sig som familj.

TILLGÄNGLIGHET

Loppet kommer att gå längs stranden och runt badparkeringsplatsen.

ANMÄLAN

Enskild / laganmälan

Familjeanmälan

ANMÄLAN UNGDOMSLAG

BANSTRÄCKNING

Lomma Hinderlopp är ett samarbete mellan Lomma-Bjärred Rotary Club , och Friskis & Svettis Lomma.

Själva loppet sträcker sig över drygt 3 km mellan piren i Lomma via Fyrkantsdammen och tillbaka till piren. På vägen finns ett 20-tal hinder med varierande svårighetsgrad. Bilden visar sträckning och hinder för Lomma Hinderlopp 2019. Årets bana blir liknande men med en delvis annan sträckning.

Det kommer att finnas tre olika sätt att delta; individuellt, familjevis (max 5 personer) eller lagvis (max 5 personer). Läs mer under Anmälan. Lomma Hinderlopp är ett samarbete mellan Lomma-Bjärred Rotary Club och Friskis & Svettis Lomma.

21 HINDER

3000 MTR

LÖPARGLÄDJE

Lomma hinderlopp har blivit en succé både för deltagare och sponsorer. Vi tror på en fortsatt stor ökning av deltagare.

Vi arbetar vidare med konceptet vilket innebär ”försiktig” revision av hinder och bansträckning, mer marknadsföring och delvis nya anmälningsrutiner.

Lomma Hinderlopp är ett samarbete mellan Lomma-Bjärred Rotary Club och Friskis & Svettis Lomma. Allt överskott från Lomma Hinderlopp går oavkortat till projekt som bidrar till att göra livet lite enklare och roligare för boende i Lomma kommun där vi ser att behov finns.

Hör av dig till Stefan Knutsson, stefanknutsson54@outlook.com, eller Stefan Berngarn, stefanberngarn59@gmail.com, om du vill vara med och bidra, eller veta mer om vad det innebär.

SPONSORBROSCHYR 2022

PLATINUM

Ni finns på plats med tält vid start- och målområdet. Presenteras stort på vår hemsida/facebook. Logga med i våra annonser och presenteras på vår sponsortavla vid start- och målgång.  learn more

SILVER

Ni har din logga på ett av våra fem mest publikdragande hinder. Presentation på vår hem- och facebooksida och på vår sponsortavla vid start- och målgång.  learn more

GULD

Finns på plats kring målområdet. Presenteras stort på vår hemsida/facebook. Logga med i våra annonser och presenteras på vår sponsortavla vid start- och målgång.  learn more

BRONS

Ni har logga på några av våra övriga mindre hinder. Presentation på vår hem- och facebooksida och på vår sponsortavla vid start- och målgång.  learn more

PLATINASPONSOR
CA FASTIGHETER LOMMA

Med nyfikenhet och hjärta äger, förvaltar och utvecklar vi bostäder och kommersiella fastigheter i attraktiva tillväxtregioner.

LEARN MORE

GULDSPONSORER

Det här är Lokaltidningen Lokaltidningen är din lokala röst. Som södra Sveriges största gratistidning når vi med våra 25 skånska editioner nästan 600 000 hushåll. Vi ger också ut Laholms Tidning. Vi distribueras i huvudsak med SDR, Svensk Direktreklam, och delas ut under veckosluten. Vi har örat mot marken och lyfter de historier som är viktiga för just dig i din hemkommun. Få frågor är för små – inga för stora. 

 https://www.lokaltidningen.se/lomma-burlov/

Söker du en trygg media partner som verkligen kan sin sak?

Vi hjälper er hela vägen från idé till live sändning och vi har över 30 års erfarenheten och kunskaperna som krävs för en lyckad sändning. Välkommen Livestream Sweden / Levison Media AB

https://www.levison.se/

BRONSSPONSORER

Prissponsorer

Salong Lady och Lufsen

Presentpåsar

Ekbacken 939

2 presentkort

Curcuma

Provpåse  + presentkort

Fruitify

Frukt

Flädie Mat och Vingård

Presentkort 2 middagar

Lomma choklad

Presentkort

Snälla Saker

Presentkort

Bjerreds Station

Presentkort

ARRANGÖRER

Lomma hinderlopp arrangeras av

LOMMA-BJÄRRED ROTARY

Rotary är ett världsomspännande nätverk av engagerade medlemmar som sammanför människor, byter erfarenheter och vidtar åtgärder för att förbättra samhället.

FRISKIS & SVETTIS LOMMA

Friskis & Svettis Lomma finns för att ge alla som vill möjlighet att hitta sin egen lust till rörelse. Men oavsett vad du väljer är vår träning en upplevelse för både kroppen och sinnena.

SAMMANSTÄLLNING 2019-21

BIDRAG FRÅN LOMMA HINDERLOPP

Överskott från Lomma Hinderlopp går oavkortat till projekt, som bidrar till att göra livet lite enklare och roligare för boende i Lomma kommun, där vi ser att behov finns. Till exempel kan det vara åtgärder för att öka tillgängligheten för funktionshindrade, äldre som behöver ombyte i vardagen, ungdomsaktiviteter eller andra projekt som skapar trygghet och glädje i vår kommun.

TRIVSELHUSET 20 000 KR

Trivselhuset är en öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa. En social träffpunkt för dem som har behov av att bryta och förhindra isolering och skapa livskvalitet. Här finns möjlighet till olika aktiviteter både enskilt och i grupp. Och där finns stöd och trygghet i vardagen. Beloppet är ett bidrag till årliga events som t.ex. sommarutflykter med bussresa och lunch för deltagarna, firande för ensamma vid påsk, midsommar och jul med mat, dekoration, överraskning tex. föreläsning alt sångmuntration. Sist men inte minst – studiebesök med buss på Österlens kryddgård.

DAGVERKSAMHET LJUNGEN  21 875 kr

Snoezelen handlar om att erbjuda sinnesstimulering i en anpassad miljö. Miljön ska inbjuda till att påverka sin omgivning, ta egna initiativ, utforska och upptäcka samt att främja kommunikation och samspel. Tanken är att skapa en trygg miljö som lockar till både aktivitet och avslappning och som ska kunna anpassas till olika behov. Vi blir hela tiden överösta av intryck från olika håll. Har man ett funktionshinder som gör det svårt att bearbeta många intryck kan det vara skönt att gå in i ett helt svart rum en stund och låta hjärnan vila från den överstimulerande miljö den normalt befinner sig i Vårt bubbelrör i Snoezel rummet har gått sönder och vi kan inte använda det så vi ansöker om att köpa in Bubbelrör Interaktivt styrenhet.

LÄS MER

SKOLSKEPPET 8 000 KR

Skolskeppet möter ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning kan behöva en trygg situation och en meningsfull sysselsättning före och efter skoldagens slut samt under skollov. Skolans ansvar enligt skollagen gäller till och med 30 juni det år barnet fyller 13 år. Därefter kan den enskilde/vårdnadshavaren begära insatsen korttidstillsyn enligt LSS. I uppdraget ingår att vi ska möta ungdomarna pedagogiskt och med meningsfullhet. Behov av Lego med olika utmaningar ser vii ett stort behov att fylla på vår buffert med material.

Under 2021 har överskott från Lomma Hinderlopp lämnats som bidrag till:
FRISKIS & SVETTIS LOMMA

Bidrag till Friskis&Svettis Lommas träning för våra allra äldsta i from av ”sittgympa” på Mötesplats Bjärred Jonasgården en gång i veckan. Bidraget var år 2019 15.000 och 2020 var det 20.000.

En gång i veckan ställs rummet i ordning och förväntansfulla motionärer kommer vallfärdandes med sina rollatorer och med hjälp av färdtjänst och hemtjänst. Alla sätter sig till rätta på sina stolar och väntar på inledningen – Under the Boardwalk där de flesta nynnar med. Sen tränas kroppen först sittande och sedan stående – för dem som kan gå och stå. Träningen följs av dans, som twist, och balansövningar för att så småningom avsluta passet med lugn avslappning och meditation. Gruppen brukar bli kring 15 personer nu i pandemitider.

Friskis&Svettis får bidrag för att fortsätta med den populära sittgympan i Bjärred. På grund av Covid-19 har aktiviteten flyttat till Stationen 2,0.